Iskrohvatači i prigušivači zvuka

Fotografije uz članak 4

ISPUŠNI LONAC – ISKROHVATAČ PS 10 – namijenjen je za ugradnju na porivne i pomoćne pogonske motore s unutarnjim sagorijevanjem, za kotlove ložene tekućim gorivom kao i za ostale motore s unutarnjim sagorijevanjem gdje postoji potreba povećanja sigurnosti objekta od požara i zaštite čovjekove okoline.

ISPUŠNI LONCI – PRIGUŠIVAČI ZVUKA tipa PP 15, PP 25, PP 35, namijenjeni su za ugradnju na ispušni cjevovod motora sa unutarnjim sagorijevanjem radi smanjenja buke ispuha motora, a samim time i buke cijelog motora, odnosno objekta

PODACI ZA NARUDŽBU :

  1. Tip motora
  2. Snaga motora (kW)
  3. Broj okretaja motora (o/min)
  4. Količina ispušnih plinova (kg/kWh)
  5. Temperatura ispušnih plinova (°C)
  6. Promjer ispušnog cjevovoda (mm)
  7. Potrebno prigušenje buke u dB (A)

Kontakt

Kalmana Mesarića 26,
40323 PRELOG

tel: +385 (40) 645-344 +385 (40) 645-324
Fax:+385 40 645-408 +385 40 646-105

e-mail: info@komet.hr

* - obavezna polja