Konzolna dizalica

Fotografije uz članak 3
30.11.-0001

Kod ravnog brušenja moguće je kvalitetno i brzo poliranje do debljine 80mm, a kod zaobljenog do 150mm. U slučaju ravnog brušenja moguće je namjestiti kut nagiba od 0° do 180°, a kod zaobljenog brušenja moguće je namjestiti radijus zaobljenja od 5 - 80 mm. Za precizno namještanje težih kamenih ploča do graničnika (mase do 1000kg) služi podizno-okretni stol opremljen zračni cilindrom za podizanje ploča iznad površine stola.

TEHNIČKI PODACI
  KD 500/4.5 KD 1000/4.5
Nosivost 500 kg 1000 kg
Duljina kraka 4.5 m 4.5 m
Dohvat tereta (od sredine stupa) 1.4 do 4.3 m 1.4 do 4.3 m
Ukupna visina* 3.6 m 3.6 m
Visina do donjeg ruba konzole* 3.3 m 3.25 m

Napomena:
*) prema narudžbi visina može biti veća ili manja od navedene

  • uz dizalicu isporučujemo temeljne vijke koje korisnik mora ubetonirati u odgovarajući temelj
  • prema želji kupca, nudimo odgovarajuće električno ili ručno vitlo sa pripadajućim kolicima

Kontakt

Kalmana Mesarića 26,
40323 PRELOG

tel: +385 (40) 645-344 +385 (40) 645-324
Fax:+385 40 645-408 +385 40 646-105

e-mail: info@komet.hr

* - obavezna polja