Politika okoliša

Prelog

POLITIKA OKOLIŠA

Sustav upravljanja okolišem u skladu s ISO 14001:2004 uveden je da bi postigao najviši mogući nivo upravljanja okolišem u okviru aspekata na koje možemo utjecati:

Obavezujemo se štititi okoliš na svim lokacijama na kojima provodimo svoje aktivnosti proizvodnje, transporta ili izgradnje ili dajemo usluge primjereno prirodi, opsegu i utjecaju na okoliš vlastitih djelatnosti ili usluga.

Naši primarni utjecaji na okoliš odnose na utjecaj na tlo, vodu i zrak, te upravljenje otpadom.

Svjesni važnosti okoliša obavezujemo se provoditi politiku upravljanja okolišem koja uključuje:

  • ispunjavanje i odgovornosti u zaštiti okoliša za ovu i iduće generacije,
  • primjenu procesa i tehnologija nadzora za smanjenje zagađivanja do mogućeg opsega,
  • udovoljavanje važećim zahtjevima zakona i ugovora, te postavljanje internih normativa i zahtjeva kada je to potrebno,
  • stalno poboljšavanje i spriječavanje onečišćavanja,
  • kada je primjereno provoditi korektivne akcije koje su se pokazale učinkovite,
  • nastojati stalno poboljšavati sustav upravljanja okolišem,

Sustav upravljanja okolišom temelji se na zahtjevima norme ISO 14001:2004 i primjenjivim zakonima i propisima Republike Hrvatske. Izgrađeni sustav upravljanja okolišom održavati ćemo uz pomoć ovlaštene, međunarodno priznate i neutralne certifikacijske ustanove.

Uprava poduzeća u cjelosti podržava politiku i ciljeve okoliša.

Dužnost je svakog djelatnika poduzeća da primjenjuje postupke koji se odnose na njihovo područje.

U Prelogu, 2008.11.10.

Direktor:
Dražen Sinko, dipl.ing.


Kontakt

Kalmana Mesarića 26,
40323 PRELOG

tel: +385 (40) 645-344 +385 (40) 645-324
Fax:+385 40 645-408 +385 40 646-105

e-mail: info@komet.hr

* - obavezna polja