Politika upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu

Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu u skladu s međunarodnom normom OHSAS 18001:2007 uveden je da bi se postigla visoka i stabilna razina zašite i sigurnosti zaposlenika i drugih osoba koje borave u našoj organizaciji.

Obavezujemo se štititi zdravlje i sigurnost u cjelokupnoj djelatnosti tvrtke Komet d.o.o. - projektiranje, proizvodnja i montaža metalnih konstrukcija - primjereno prepoznatim opasnostima i procijenjenim rizicima.

Naše vodeće načelo je sigurnost je važnija od produktivnosti.

Svjesni važnosti zdravlja i sigurnosti na radu obavezujemo se provoditi politiku zdravljem i sigurnošću na radu koja uključuje:

  • trajno prepoznavanje opasnosti, procjenjivanje rizika i uspostavu kontrola koje će rizike svoditi na prihvatljivu mjeru,
  • usklađivanje s važećim propisima i drugim zahtjevima, na koje se tvrtka Komet d.o.o. obveže u redovitom dijalogu sa zaposlenicima i drugim relevantnim zainteresiranim stranama,
  • sprječavanje ozljeda i bolesti povezanih s radom,
  • istraživanje svakog incidenta i poduzimanje prikladnih korektivnih mjera,
  • stalno poboljšavanje sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu.

Izgrađeni sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu održavat ćemo uz pomoć ovlaštene, međunarodno priznate i neutralne certifikacijske ustanove.

Dužnost je svakog djelatnika poduzeća da poznaje i primjenjuje politiku upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu. Utvrđena politika priopćava se i svim osobama koji rade za ili u ime tvrtke Komet d.o.o., s namjerom da i oni primijene jednaku razinu mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu kakva se provodi u našoj tvrtki. Politika upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu nadovezuje se na politiku kvalitete i politiku okoliša.

U Prelogu, 2015.04.30.

Direktor:
Dražen Sinko, dipl.ing.

Kontakt

Kalmana Mesarića 26,
40323 PRELOG

tel: +385 (40) 645-344 +385 (40) 645-324
Fax:+385 40 645-408 +385 40 646-105

e-mail: info@komet.hr

* - obavezna polja