Spremnici sa duplim plaštom za skladištenje tekućih goriva

Fotografije uz članak 1

1.      NAMJENA I OPIS

Spremnici su namijenjeni skladištenju svih vrsta  tekućih goriva koja se dobivaju frakcionom destilacijom sirove nafte kao npr. sve vrste benzina i dizel goriva, te lakih loživih ulja. Konstrukcija spremnika izvedena je u skladu sa svim tehničkim propisima (HRN M.Z3.014 i DIN 6608 Blatt 2), te se spremnici kao takvi mogu ugrađivati u svim slučajevima gdje se traži dokaz o kvaliteti izrade u svrhu dobivanja dozvole za upotrebu izgrađenih investicionih objekata, kao npr. benzinske crpke, skladišta goriva u kotlovnicama centralnog grijanja i u sličnim objektima koji podliježu Zakonu o građenju. Spremnike izrađujemo kao jednokomorne ili više komorne prema zahtjevu kupca.

2.      MONTAŽA

Spremnici se ugrađuju prema izrađenoj projektnoj dokumentaciji, a predviđeni su za podzemnu ugradnju na dubinu koja je određena nadslojem zemlje od max. 1 m visine iznad gornje izvodnice spremnika. Temeljenje spremnika izvodi se prema važećim propisima za temeljenje objekata, a u slučaju da postoji opasnost od podizanja spremnika zbog podzemnih voda, odnosno djelovanja uzgona, spremnici se pomoću pojasnica i temeljnih vijaka sidre za betonske temelje. Postoje i druge metode osiguranja od podizanja zbog djelovanja uzgona, koje se mogu propisati u sklopu projektne dokumentacije za konkretan slučaj ugradnje. Prilazno okno do pojedinih priključaka za punjenje i pražnjenje spremnika može se izvesti kao čelična ili betonska konstrukcija.

3.      ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA  I IZOLACIJA

Budući da se radi o skladištenju zapaljivih i ekspolozivnih materija osim antikorozivne zaštite spremnici su izolirani sa izolacijom koja osigurava otpornost na elektroprobojnost od 14000 V, a ujedno sprečava negativno djelovanje korozije. O kvaliteti navedene zaštite prilažemo propisane ateste u svrhu dokaza kvalitete izvođenja i zadovoljavanja zahtjeva iz navedenih HRN i DIN propisa.

4.      OZNAČAVANJE I NARUDŽBA

Osim standardnih oznaka prema HRN i DIN standardima poželjno je dostaviti projektnu dokumentaciju radi definiranja broja i rasporeda tehnoloških priključaka, a što ovisi o konkretnom slučaju projektnog rješenja. Također je potrebno posebno naručiti dogradnju čeličnih pristupnih okna (šahtova) kao i njihovi broj i položaj, a što ovisi o broju, rasporedu i veličini komora kod višekomorskih spremnika, ukoliko je projektom predviđena ugradnja čeličnih pristupnih okna. Betonska okna (šahtove) ne isporučujemo.

Kontakt

Kalmana Mesarića 26,
40323 PRELOG

tel: +385 (40) 645-344 +385 (40) 645-324
Fax:+385 40 645-408 +385 40 646-105

e-mail: info@komet.hr

* - obavezna polja